Občanské právo

  • vypracování všech typů občanskoprávních smluv, zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zápůjčce, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o podnájmu
  • vypracování všech typů jednostranných právních jednání, zejména plné moci, výpovědi, uznání dluhu, odstoupení od smlouvy
  • zastupování v soudním a mimosoudním řízení
  • vypracování žalob či jiných podání
  • řešení majetkových sporů
  • vymáhání pohledávek z občanskoprávních smluvních vztahů
  • vypracování právních analýz a právních rozborů
  • náhrada škody
  • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
  • bezdůvodné obohacení

Mgr. Jaromír Závada
advokát

ev. č. ČAK 13927

telefon: +420 554 610 908
email: info@akzavada.cz

člen české advokátní komory
od roku 2011

Mgr. Jaromír Závada
advokátní kancelář

Hlavní náměstí 35/1a
Krnov 794 01

+420 554 610 908

Otevírací doba
Po: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Út: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
St: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Čt: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00

 

Advokát

Mgr. Jaromír Závada
zavada@akzavada.cz

Asistentka advokáta

Petra Ječmenová
info@akzavada.cz