Právo nemovitostí

komplexní služby při nákupu či prodeji nemovitostí

 • sepis kupní smlouvy a smlouvy o úschově 
 • úprava smluv dle požadavků klienta či druhé strany
 • vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • ověření podpisů na listinách
 • zabezpečená úschova kupní ceny v advokátní úschově na odděleném účtu
 • úschova listin 

komplexní služby při darování nemovitostí

 • sepis darovací smlouvy (dle požadavku vč. věcného břemene)
 • úprava smluv dle požadavků klienta či druhé strany
 • vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • ověření podpisů na listinách

komplexní služby při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem

 • sepis dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví (dle požadavku vč. smlouvy o úschově) 
 • úprava dohody dle požadavků klienta či druhé strany
 • vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • ověření podpisů na listinách

komplexní služby při směně nemovitostí, zřízení či zrušení věcných břemen, zástavních práv, předkupních práv vč. jejich zápisu a výmazu z katastru nemovitostí

právní poradenství týkající se nemovitostí, jejich převodu, výstavby, určování vlastnictví apod.

Mgr. Jaromír Závada
advokát

ev. č. ČAK 13927

telefon: +420 554 610 908
email: info@akzavada.cz

člen české advokátní komory
od roku 2011

Mgr. Jaromír Závada
advokátní kancelář

Hlavní náměstí 35/1a
Krnov 794 01

+420 554 610 908

Otevírací doba
Po: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Út: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
St: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Čt: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00

 

Advokát

Mgr. Jaromír Závada
zavada@akzavada.cz

Asistentka advokáta

Petra Ječmenová
info@akzavada.cz